Please enter banners and links.

Osoby korzystające z systemu „Parkuj i Jedź” mają ku temu rozmaite powody. Czynnikiem decydującym staje się najczęściej to, gdzie, jak daleko i jak długo muszą docierać do miejsca docelowego, a także dostęp do zróżnicowanego zasobu środków lokomocji. Zważając na to, że dla wielu z nas liczy się prężnie działająca komunikacja i szybkość przemieszczania się na danym odcinku trasy, obiekty systemowe „Parkuj
i Jedź” sprawdzają się najlepiej w lokacjach zapewniających bliskość środków transportu lub usług zapewniających takie możliwości – również międzymiastowe. Dobrym przykładem obiektów systemu „Parkuj i Jedź” są te ulokowane w bliskim sąsiedztwie dworców kolejowych, autobusowych, autostrad, a w niektórych przypadkach także obok dróg prowadzących do znaczących miejsc regionalnych.

Jeśli mieszkańcy codziennie pokonują drogę do pracy najczęściej uczęszczanymi drogami w mieście i poza nim, wówczas system „Parkuj i Jedź” zminimalizuje zatory drogowe i skróci czas dotarcia na miejsce, a ponadto pozwoli ograniczyć koszty związane z zakupem paliwa, gazu i eksploatacją pojazdu osobistego.

Inną kategorią parkingu „Parkuj i Jedź” są „satelity” lub „parki peryferyjne” sprawdzające się w sytuacji ograniczonej dostępności miejsc parkingowych w centrum miast oraz elastycznej oferty lokalnego transportu, w tym: usługi transportowe, infrastruktura rowerowa lub piesza.

Ostatnie z wymienionych systemów mogą przyczynić się także w propagowaniu kultury dostępnej. Stanowią one idealne zastosowanie w obliczu imprez masowych, na których trudno jest zdobyć wolne miejsca postojowe.

Zaletą parkingów „Parkuj i Jedź” jest to, że mogą one stanowić formalne jak i nieformalne udogodnienie. W każdym miejscu mogą znajdować się osoby, które tymczasowo zaparkowały swój samochód wykorzystując ten obiekt, jako postój tymczasowy, wykorzystany do przejazdu z innymi osobami nawet, jeśli ten nie jest oznakowany w żaden sposób. Przykładem takiego nieformalnego postoju może stać się parking przy sklepie spożywczym, na którym właściciel pozwala parkować nie tylko klientom, gdyż ma nadmiar miejsca dla swoich konsumentów. Jako przykład można podać też dowolny kościół, pod można parkować w dni powszednie, ponieważ jego zapotrzebowanie na miejsca postojowe ogranicza się przeważnie do godzin popołudniowych i weekendów. Osoby prywatne także mogą przyczyniać się do inicjatywy. Jeżeli znajduje się ktoś, kto chwilowo nie korzysta ze swojego placu pod budowę domu, może okazjonalnie udostępnić go innym, do celów parkingowych.

Jak można zauważyć z powyższych przykładów (sklepu spożywczego, kościoła czy prywatnego placu), nieformalne miejsca postojowe mogą odgrywać kluczową rolę w społeczeństwie. Należy jednak upewnić się, czy właściciel danego obiektu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego przestrzeni.

Formalne udogodnienia najczęściej są własnością miasta lub gminy, jednak część z nich może stanowić też przestrzeń o cechach oportunistycznych, np. niektóre miejskie parkingi ulokowane obok miejskiego ratusza, z nadmiernym parkingiem, mogą pozwolić mieszkańcom na długoterminowy postój.

Rodzaje parkingów strategicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *