Please enter banners and links.

Systemy parkingów „Parkuj i Jedź” są wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zmiany środka transportu z prywatnego, na miejski. Powyżej zostały opisane powody tychże lokowań. Stanowią one główną przyczynę sukcesu systemu, który jest tam, gdzie go potrzebują mieszkańcy.
Znaczenie lokalizacji systemu można skonceptualizować dzięki pojęciu „wszechoceanu”; wszystkie jeziora, rzeki, morza i oceany zbiegają się w jednym punkcie, przenikają się nawzajem swoją zawartością. Podobnie, tryby transportu przemieszczają się w geograficznie określonym obszarze, między początkami i miejscami docelowymi. Ruch odbywa się w hierarchii dróg; systemy, które zaczynają się jako drogi gminne, wchodzą na drogi zbiorcze, aby wreszcie dotrzeć do głównych dróg – aż do miejsca docelowego.

Parkingi strategiczne – podobnie jak ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych – zwiększają ofertę możliwości transportu miejskiego, który dzięki temu spełnia preferencje różnych grup społecznych i pozwala wprowadzić oszczędności
w domowym budżecie.

System „Parkuj i Jedź” zmniejsza potrzebę rozbudowy jezdni i chroni użytkowników przed gwałtownymi skokami cen benzyny i gazu.

Parkuj i Jedź jako część systemu transportowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *