Please enter banners and links.

Proekologiczny System transportu miejskiego z bazą parkingową w SzczeciniSamochód, Elektryczne, Pojazdu, Moce

 

Opis rozwiązania:

 

Projekt ETMIS możliwy jest dzięki wsparciu merytorycznemu i organizacyjnego ze środków Urzędu Miasta Szczecina, od którego otrzymał nieocenione wsparcie i z którym uzgodniono podstawowe kwestie organizacyjno-logistyczne.

Wkazówki dotyczące nawigacji w procesie rozwoju systemu „Parkuj i Jedź”, w tym: w jaki sposób ocenić potrzebę systemu, doboru właściwej lokalizacji i najlepszych praktyk w zakresie projektowania. Zapewnia również dyskusję na temat wspólnych przeszkód prawnych w całym procesie rozwoju i innych strategii ograniczania / minimalizowania ryzyka. Ten raport i zestaw narzędzi są zorganizowane tak, aby logicznie przechodzić przez procesy wdrażania systemu – od planowania i projektowania – po zarządzanie i operacje.

Zestaw narzędzi dostarcza zainteresowanym stronom informacji i zasobów ułatwiających zaangażowanie i służy jako przewodnik do kierowania wieloletnim procesem planowania i wdrażania systemu „Parkuj i Jedź” do przodu w skuteczny i zorganizowany sposób. Zestaw narzędzi jest przeznaczony dla gmin, osób i grup, które badają wykonalność i potrzebę rozwoju systemu, a także dla tych, którzy są gotowi rozpocząć jego planowanie i realizację.

Streszczenie:

Wzrasta zapotrzebowanie na drogi i sieci komunikacyjne, podczas gdy spada kwota dofinansowania systemu transportowego w stosunku do kosztów jego utrzymania. W odpowiedzi na te statystyki, wiele środowisk położyło nacisk na osiągnięcie maksymalnej wydajności systemu transportowego. W ramach nowych warunków, władze inwestują
w szerszą gamę środków transportu, aby zaspokoić potrzeby społeczeństwa.

Jednym ze sposobów zwiększania wydajności systemu transportowego i promowania alternatywnych sposobów podróżowania jest system „Parkuj i Jedź”. System ten zachęca do przejazdu przez przejazdy i tworzenie przejazdów przez zapewnienie miejsc postojowych do przeniesienia z trybów o niskiej zajętości lub niezmotoryzowanych do pojazdów o wyższej liczbie pasażerów.

Celem niniejszego raportu jest pomoc, przede wszystkim lokalnym zwolennikom systemu „Parkuj i Jedź”, oraz popieranie rozwoju własnych projektów tegoż systemu. Raport napisany jest również po to, aby uwierzytelnić wiele nieformalnych procesów zachodzących we właściwych organach ku temu powołanych, w zakresie interakcji z członkami społeczności lokalnych pod względem wyżej opisanego systemu „Parkuj i Jedź”.

Proekologiczny system transportu w Szczecinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *